បើកការតាំងបង្ហាញវត្ថុមានតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិ

10 មករា 2017 - 17:52:27

បើកការតាងបងហាញវតថមានតមលៃរបសបរទេសជាត hinh 0
ស្គរសំរឹទ្ធ Ngoc Lu

(VOVworld)-ការតាំងបង្ហាញ “វត្ថុមានតម្លៃរបស់វៀតណាម” បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី
១០ មករានិងបើករហូតដល់ថ្ងៃទីឧសភាឆ្នាំ២០១៧នៅ រដ្ឋធានីហាណូយ។ ការតាំង
បង្ហាញនេះបាន ឧទ្ទេសនាមជាមួយអ្នកទស្សនាជាទូទៅអំពីវត្ថុមានតម្លៃពីយុគ្គ
សម័យវប្បធម៌ Dong Son មុននេះ ២០០០ឆ្នាំ យុគសម័យអរិយធម៌ Dai Viet និង
វង្សានុវងសក្តិភូមិ រហូត ដល់ថ្ងៃបង្កើតវៀតណាមប្រជាធិបតេយ្យ សាធារណរដ្ឋ។
បណ្ឌិត Nguyen Van Doan នាយករងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិបានឲ្យដឹងថា៖

        “វត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាវត្ថុបានរក្សាទុកនៅសារៈមន្ទីរតាំងពីរយូរ
ណាស់មកហើយនិងធ្លាប់បានឧទ្ទេសនាមច្រើនលើកនៅក្នុងការតាំងបង្ហាញទាំង
 ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ ប៉ុន្តែ លើកនេះជាលើកដំបូងដែលយើងខ្ញុំបានតាំងបង្ហាញ
 វត្ថុទាំង១៨ផងដែរ។​តាមរយៈការតាំងបង្ហាញនេះ គឺសំដៅលើកដំកើងនូវតម្លៃរបស់
 វត្ថុជាតិទាំងអស់”៕

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

ខេត្ត Quang Binh - ទីកន្លែងថតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាណាល់ ផ្សាយជាតិជាភាសាបរទេសនៃវិទ្យុសម្លេងវៀត ណាមទទួលបានសំបុត្រនិង email ចំនួន ២១៣ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន ៤០ លើពិភពលោក។ ក្នុងនាទីប្រអប់សំបុត្រ មិត្តអ្នកស្តាប់ពេលនេះ កាណាល់ផ្សាយ ជាភាសាខ្មែរនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោក Khambeng Inthavong មិត្តអ្នកស្តាប់ មកពីឡាវដែលមានគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបណ្ដាទីកន្លែងថូតខ្សែភាពយន្ត Kong: Skull Island នៅវៀតណាម។

អានបន្ថែម