បើកការតាំងបង្ហាញវត្ថុមានតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិ

10 មករា 2017 - 17:52:27

បើកការតាងបងហាញវតថមានតមលៃរបសបរទេសជាត hinh 0
ស្គរសំរឹទ្ធ Ngoc Lu

(VOVworld)-ការតាំងបង្ហាញ “វត្ថុមានតម្លៃរបស់វៀតណាម” បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី
១០ មករានិងបើករហូតដល់ថ្ងៃទីឧសភាឆ្នាំ២០១៧នៅ រដ្ឋធានីហាណូយ។ ការតាំង
បង្ហាញនេះបាន ឧទ្ទេសនាមជាមួយអ្នកទស្សនាជាទូទៅអំពីវត្ថុមានតម្លៃពីយុគ្គ
សម័យវប្បធម៌ Dong Son មុននេះ ២០០០ឆ្នាំ យុគសម័យអរិយធម៌ Dai Viet និង
វង្សានុវងសក្តិភូមិ រហូត ដល់ថ្ងៃបង្កើតវៀតណាមប្រជាធិបតេយ្យ សាធារណរដ្ឋ។
បណ្ឌិត Nguyen Van Doan នាយករងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិបានឲ្យដឹងថា៖

        “វត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាវត្ថុបានរក្សាទុកនៅសារៈមន្ទីរតាំងពីរយូរ
ណាស់មកហើយនិងធ្លាប់បានឧទ្ទេសនាមច្រើនលើកនៅក្នុងការតាំងបង្ហាញទាំង
 ក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ ប៉ុន្តែ លើកនេះជាលើកដំបូងដែលយើងខ្ញុំបានតាំងបង្ហាញ
 វត្ថុទាំង១៨ផងដែរ។​តាមរយៈការតាំងបង្ហាញនេះ គឺសំដៅលើកដំកើងនូវតម្លៃរបស់
 វត្ថុជាតិទាំងអស់”៕

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

ពិធីបុណ្យវត្ត Huong

មកដល់តំបន់នេះ លោកអ្នកនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក ភាព​ដ៏អស្ចារ្សនៃ​ស្ថាប័ត្យកម្មរបស់មនុស្សនិងធម្មជាតិ ។ មកដល់វត្ត Huong ភ្ញៀវអាចទៅតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ គោក ​ហើយ​កំពង់ដ Yen ជាទីចាប់ផ្តើមដំណើរ។ ចាប់ ពីកំពង់​ Yen ភ្ញៀវដើរឆ្លងកាត់​ព្រៃ​ Mo និងសម្របខ្លួនចូលក្នុងព្រៃភ្នំ រូងភ្នំ និងវត្តអារាមនានា។

អានបន្ថែម