បក្សនិងរដ្ឋជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ភូមិរបរ

បក្សនិងរដ្ឋជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ភូមិរបរ - ảnh 1
បក្សនិងរដ្ឋជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ភូមិរបរ (VOV)

        Vovworld-បក្សនិងរដ្ឋជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈ​ជំរុញ​អភិវឌ្ឍ​ន៍
ភូមិរបរ។​នេះជាការអះអាងរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sang នៅ
ជំនួបមុខបណ្ដាសិប្បករដំណាងឲ្យភូមិរបរវៀតណាម​ចំនួន​៤០នារសៀលថ្ងៃទី២៤
វិច្ឆិកាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១០នៃទិវាបង្កើត​សមាគមភូមិរបរវៀតណាមនិង
ពិធីប្រគល់ប្រសិទ្ធនាមភូមិរបរវៀតណាមលើកទី៦។ លោកប្រធានរដ្ឋបានស្នើរ
សមាគមភូមិរបរបន្តសាមគ្គីភាពបើកទូលាយ​រូប​សណ្ខានល្អផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍
ដើម្បីបង្កើតឡើងផលិតផលមានចរិត​លក្ខណៈប្រពៃណីផង ប្រកួតប្រជែងផង ក្នុងកាលៈទេសៈវៀតណាមកាន់តែធ្វើ​សមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅជាមួយពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ