បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនមានគុណបំណាច់

​​​​​​​​​​​​​         

 បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនមានគុណបំណាច់ - ảnh 1
រូបថតVNA

Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី៨វិច្ឆកានៅទីក្រុងហាណូយ​ អនុប្រធានរដ្ឋសភា
វៀតណាមលោកUong Chu Luu បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយក្រុម
ជនមានគុណបំណាច់ខែត្រDong Thap​ក្នុងឱកាសទៅទស្សនារដ្ឋធានីហា
ណូយ។ លោកUong Chu Luuបានគូសបញ្ជាក់ថា៖បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម
យកចិត្តទុកដាក់ដល់គោលនយោបាយតបស្នងសងគុណជានិច្ចព្រមទាំង
ចាត់ទុកថា៖នេះគឺជាភារកិច្ចស្នូលដែលរួមចំណែកលើកកំពស់ជីវភាពខាង
សម្ភារះនិងស្មារតីសំរាប់គ្រួសារយុទ្ឋជនពលីពិការនិង ជនមានគុណបំណាច់
ចំពោះបដិវត្តន៍។លោកបានសំណូមពររដ្ឋអំណាចខែត្រDong Thapបន្តមាន
ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារតបស្នងសងគុណជំរុញខ្លាំងចលនាប្រជាជន
ទាំងមូលថែទាំជនមានគុណបំណាច់ចំពោះបដិវត្តន៍៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ