បើកសប្ដាហ៍៖មហាសាមគ្គីបណ្ដាជនជាតិ-កេរ្តិ៍ដំណែលវប្បធម៌វៀតណាម

បើកសប្ដាហ៍៖មហាសាមគ្គីបណ្ដាជនជាតិ-កេរ្តិ៍ដំណែលវប្បធម៌វៀតណាម - ảnh 1
បើកសប្ដាហ៍៖មហាសាមគ្គីបណ្ដាជនជាតិ-កេរ្តិ៍ដំណែលវប្បធម៌វៀតណាម

(VOV)_នាថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា ពិធីបើក៖ សប្ដាហ៍មហាសាមគ្គីជាតិ -កេរ្តិ័ដំណែល​វប្បធម៌វៀតណាម ដែលបានរៀបចំឡើងនៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចចរណ៍បណ្ដា​ជនជាតិវៀត
ណាម នៅទីរួមខេត្ត Son Tay ជាយទីក្រុងហាណូយ ។ ថ្លែងមតិនៅ​ពិធីបើក​ ប្រធាន
គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម រណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក ​Nguyen Thien Nhan បាន
សង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ៨៦ឆ្នាំ ចាប់ពីពេលបង្កើតមក កម្លាំង​មហាសាមគ្គីជាតិនៅជាប្រភព
កម្លាំងពលំសំខាន់ ដើម្បីប្រជាជនវៀតណាមឆ្លងកាត់​រាល់ការលំបាកសាកល្បង អនុ
វត្តជោគជ័យបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងធ្វើ​សមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៖

          “ ដើម្បីពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិ ទន្ទឹមនឹងការងារជូនដំណឹងសំរាប់​ប្រ
ជាជនអំពីស្ថានភាព និងគោលមាគា៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិនោះ ក៏ត្រូវស្ដាប់មតិ
របស់ប្រជាជនដើម្បីអភិរក្សានិងពង្រីកតំលៃវប្បធម៌របស់គ្រប់ជនជាតិ។ នេះជា
​ភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ពីមជ្ឈឹម ដល់មូលដ្ឋាន ​ហើយ
ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈសកម្មាភាពជាក់ស្ដែង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ