បើកសម័យប្រជុំលើកទី២១នៃក្រុមប្រឹក្សារគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ

បើកសម័យប្រជុំលើកទី២១នៃក្រុមប្រឹក្សារគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ - ảnh 1
ទន្លេមេគង្គ

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥មករា សម័យប្រជុំលើកទី១៥ នៃក្រុមប្រឹក្សារ​គណៈ
កម្មាធិការទន្លេមេគង្គ បានប្រារព្វឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ ដោយ​មានការចូលរួម
របស់ដំណាងកម្ពុជា ឡាវ ថៃ និងវៀតណាម និងគណៈប្រតិភូជាង២០ តាងនាម
អោយដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនានា។

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាម ​លោក Nguyen
Minh Quang បានចាត់ទុកថា៖ បណ្ដាប្រទេស​ជា​សមាជិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការ
លំបាកសាកល្បងជាច្រើន៖

          ខ្ញុំស្នើថា៖​សមាគមត្រូវលាតត្រដាងអនុវត្តព្រមៗគ្នា ជំរុញខ្លាំង​ការ​ស្រាវជ្រាវរួម
 ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពទន្លេមេគង្គ។ ដោយ​មានការខំប្រឹងប្រែង និង
ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ ខ្ញុំជឿជាក់ថា៖ ភារកិច្ចស្នូលទាំង
ឡាយក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នឹងបាន​អនុវត្តប្រកបដោយល្អនិងប្រសិទ្ធិភាព៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ