បក្សយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារសេនាធិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម


បក្សយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារសេនាធិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម - ảnh 1
បក្សយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារសេនាធិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (VOV)

        Vovworld-នៅសន្និសីទស្ដីពីការងារសេនាធិការអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនាព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី
១៥មករានៅទីក្រុងហាណូយ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជា​សមាជិក
​អចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាលោក Le Hong Anh បានសំណូមពរថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គណៈ
កម្មាធិការបក្សខេត្តក្រុងនានាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើកកំពស់​សមត្ថភាព
ប្រសិទ្ធភាពការងារសេនាធិការអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជ្រើសរើសចាត់​តាំង​កម្មាភិបាល
មានសមត្ថភាពសមស្របក្នុងការងារសេនាធិការអំពីសេដ្ឋកិច្ច​សង្គមនៅដំបន់។ នា
ពេលខាងមុខត្រូវធ្វើល្អការងារបំប៉ន់ផ្លាស់ប្តូរអំពិជំនាញ​ឯកទេសត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើល
ជួរកម្មាភិបាលធ្វើការងារសេនាធិការរបស់គណៈ​កម្មាធិការបក្សខេត្តក្រុងនានានិង
គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹមដើម្បីលើក​កំពស់សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវសេនាធិការ
បូកសរុបនិងសេនាធិការស៊ីជម្រៅឆ្លើយតបបានសំណូមពរភារកិច្ចថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ