បូកសរុបកម្មវិធីរួមសហការកំណត់សន្ទស្សន៍ពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះការបំរើរបស់ស្ដាប័នរដ្ឋ

បូកសរុបកម្មវិធីរួមសហការកំណត់សន្ទស្សន៍ពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះការបំរើរបស់ស្ដាប័នរដ្ឋ - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan

(VOV)_នាថ្ងៃទី២២ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈឹម
រណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan បានអញ្ជើញ​​ជា​អធិបតី
សន្និសីទបូកសរុបកម្មវិធីរួមសហការ កំណត់សន្ទស្សន៍ពេញចិត្តរបស់​ប្រជាជន 
អង្គការ ចំពោះការបំរើរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋបាលរដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៥។ ក្រោយ​រយៈពេល១០
ឆ្នាំ អនុវត្តការស្រាវជ្រាវនៅខេត្តនិងទីក្រុងចំនួន១០ បានសរអោយឃើញថា៖ ប្រ
ជាជនវាយតំលៃខ្ពស់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបំពេញបែបបទរដ្ឋ​បាល។  ថ្លែងមតិ
នៅទីនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក 
Nguyen Thien Nhan បានអះអាងថា៖

          “ យើងកំពុងដើរចំទិសដៅ។​ចង់រួមវិភាគទានកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយ ​គឺ
យើង​ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអោយប្រជាជនពេញចិត្ត​ ទោះបីជាក្រីក្រក្តីប៉ុន្តែនៅមាន​សុ
ភមង្គល។ កំណត់សន្ទស្សន៍ពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនជាគោលការណ៍គ្រប់គ្រងនា
បច្ចុប្បន្ន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ