បង្កើតចំណុចលោតផ្លោះដើម្បីផ្នែកផ្លូវដែកអភិវឌ្ឍន៍

(VOVworld)-បន្តកម្មវិធីធ្វើការ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥មិនានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិ
 ការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានផ្តល់មតិទៅលើបញ្ហាធំៗដែលកំពុងមានមតិខុសពីគ្នានៃ
 គម្រោងច្បាប់ផ្លូវដែក (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ អង្គប្រជុំបានស្នើស្រាវជ្រាវនិងបំពេញ
បន្ថែមដើម្បីបំភ្លឺច្បាស់នូវគោលនយោបាយលោតផ្លោះដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកផ្លូវដែក។
 ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ច្បាប់នេះ សំដៅ
ដោះស្រាយនូវកំហិតរបស់ផ្នែកផ្លូវដែក បង្កើតជំហានលោះផ្លោះថ្មីលើវិស័យ គោល
នយោបាយច្បាប់ដើម្បីផ្នែកផ្លូវដែកក្លាយទៅជាវិស័យជួរមុខក្នុងអំឡុងពេលពី ៥ដល់
១០ឆ្នាំខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ