បង្កើតមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានកំណើនយ៉ាងលឿននិងប្រកបដោយចីរភាព

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ មិថុនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សាលាបណ្ឌិតសភាវិទ្យា សាស្ត្រនិងសង្គមវៀតណាម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រធានបទ “ពង្រឹងនិងបង្កើតមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននិងប្រកបដោយចីរភាពក្នុងបរិបទថ្មីនៅវៀតណាម”។
បង្កើតមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានកំណើនយ៉ាងលឿននិងប្រកបដោយចីរភាព - ảnh 1

ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Vuong Dinh Hue ចាត់ទុកថា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យបានលឿនផងនិងប្រកបដោយចីរភាពផង គឺចាំបាច់ត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនូវទីផ្សារនាំចេញចាស់ៗ ហើយបើកទូលាយទៅដល់ទីផ្សារថ្មីៗ។

        “ដោយលក្ខណៈរបស់ប្រទេសយើង គឺត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ លើកស្ទួយលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែង ផលិតភាពពលកម្ម។ ដោយហេតុនេះយើងត្រូវបង្កើតឡើងកម្លាំងផលិតកម្មថ្មី ផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតកម្ម អាជីវកម្ម ដើម្បីនាំមកនូវកម្លាំងរស់សំរាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ