បង្កើតសមគមន៍ពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនៅម៉ូសំប៊ិក

(VOVWORLD) -នៅទីក្រុងMaputo ម៉ូសំប៊ិក បានប្រារព្វឡើងពិធីបង្ហាញមុខសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម  
បង្កើតសមគមន៍ពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនៅម៉ូសំប៊ិក - ảnh 1បង្កើតសមគមន៍ពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនៅម៉ូសំប៊ិក 

        នៅទីក្រុងMaputo ម៉ូសំប៊ិក បានប្រារព្វឡើងពិធីបង្ហាញមុខសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀត ណាម និងចាប់ផ្តើមផែនការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនានៅម៉ូសំប៊ិក។នេះនឹងជាមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនា វៀតណាមដើមដំបូងនៅអាហ្វ្រិក រួមចំណែកបញ្ជូនទ្រឹស្តីមនុស្សធម៌ គម្ពីនៃពុទ្ធសាសនារបស់វៀតណាមទៅកាន់មិត្តភក្តិអាហ្វ្រីក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ