បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-អាមេរិកអំពីកសិកម្ម

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-អាមេរិកអំពីកសិកម្ម - ảnh 1
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-អាមេរិកអំពីកសិកម្ម (giaoduc.net.vn)

        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី២៩មករានៅទីក្រុងហាណូយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​
កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមលោក Cao Duc Phat បានទទួល​ជួប​សន្ទនា​
ជាមួយលោក Jason Foley អគ្គនាយករងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ​អាមេរិក (USAID)
ទទួលបន្ទុកដំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ នៅពិធីជួបសន្ទនា ភាគី​ទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរ
ព័ត៌មាននិងពិភាគ្សាអំពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង​វិស័យកសិកម្ម។

        បន្ទាប់ពីពិធីទទួលជួបសន្ទនា ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើ​អនុស្សារណៈ
យោគយល់គ្នាស្ដីពីដៃគូកសាងនិងអនុវត្តរាល់គោលការណ៍ប្រព័ន្ធបញ្ជាការខណៈ
មានឧបទ្ទេវហេតុនៅវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ