បង្កើនការងារការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃ

(VOVWORLD) -   រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានចេញផ្សាយកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែង តាមសេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ១៣ របស់លេខាធិការមជ្ឈឹមបក្ស ស្ដីអំពីការបង្កើនការដឹកនាំរបស់បក្សចំពោះការងារគ្រប់គ្រង ការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃ។
បង្កើនការងារការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃ - ảnh 1

បង្កើនការងារការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃ

          រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានចេញផ្សាយកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែង តាមសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត លេខ ១៣ របស់លេខាធិការមជ្ឈឹមបក្ស ស្ដីអំពីការបង្កើនការដឹកនាំរបស់បក្សចំពោះការងារគ្រប់គ្រង ការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃ។ គោលដៅរបស់កម្មវិធីនេះ គឺសំដៅបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរថ្មីខ្លាំងក្លា អំពីការត្រះរិះ និងសកម្មភាព លើកកំពស់ចំណេះដឹង គោរពច្បាប់របស់ប្រជាជនទាំងមូល ចំពោះការងារគ្រប់គ្រង ការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃ។ទន្ទឹមនឹងនោះ ជំនះពុះពារទៅលើវិស័យអន់ខ្សោយក្នុងការងារគ្រប់គ្រង ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ធានាសម្រេចគោលដៅនៃសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេស លើកទី១២ របស់បក្សស្ដីអំពីវិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ…លៗ

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ