បង្កើនការតភ្ជាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ Ha Long – Quang Ninh ២០១៨

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ មិនា ខេត្ត Quang Ninh បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីការ បង្កើនការតភ្ជាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយមានការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌ មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនសំដៅបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ Ha Long – Quang Ninh ២០១៨។
បង្កើនការតភ្ជាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ Ha Long – Quang Ninh ២០១៨  - ảnh 1 បង្កើនការតភ្ជាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ Ha Long – Quang Ninh ២០១៨ 

នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ មិនា ខេត្ត Quang Ninh បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីការ បង្កើនការតភ្ជាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយមានការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌ មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនសំដៅបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ Ha Long – Quang Ninh ២០១៨។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយកមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត Quang Ninh លោក Pham Ngoc Thuy បានឲ្យដឹងថា៖

        «ពីដើមឆ្នាំ ២០១៨ ក្រសួងផ្នែកនានាបានពិគ្រោះយោបល់សំរាប់គណៈកម្មា ធិការប្រជាជនខេត្តចេញផ្សាយផែនការជាច្រើនដើម្បីអនុវត្តឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ពិសេសគឺផែនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន។ មកដល់ពេលនេះ ព័ត៌មានរូបភាពអំពី ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិក៏ត្រូវបានចេញផ្សាយដ៏ពេញលេញ យើងខ្ញុំវាយតំលៃខ្ពស់ ចំពោះប្រការនេះ។ យើងខ្ញុំមានគោលបំណងថា៖ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងត្រូវ បានអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីព័ត៌មានអំពីឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិនឹងមក ដល់នឹងប្រជាជនទាំងអស់៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ