បង្កើនជំនួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីជប៉ុនចូលវៀតណាម

បង្កើនជំនួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីជប៉ុនចូលវៀតណាម - ảnh 1
បង្កើនជំនួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីជប៉ុនចូលវៀតណាម

(VOV)_កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ជប៉ុន ​លើក​ទី២ នឹង
ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងCan Tho (ភាគ​ខាងត្បូងវៀត
ណាម)។ កម្មវិធីឆ្នាំនេះមានស្តង់ទំនិញចំនួន៧០ ពោពេញទៅ​ដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌
វៀតណាមនិងជប៉ុន។ 

          កម្មវិធីនេះដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទិក្រុង Can Tho និង​សភា​ពាណិជ្ជ​កម្ម
និងឧស្សាហកម្ម (VCCI) សាខាប្រចាំនៅទីក្រុង Can Tho រៀបចំ​ឡើង ដើម្បីប្រជាជននិង
អង្គភាពអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរអាចមានលក្ខណះ​ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវប្បធម៌ នៃ
ប្រទេសទាំងពីរ ប្រជាជាតិទាំងពីរ។ តាមនោះ ​បង្កើតបុព្វបទអោយការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជ
កម្ម និងសកម្មភាពវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅ Can Tho និយាយដោយឡែក និងតំបន់
វាលសណ្ដរទន្លេ Cuu Long និយាយរួម៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ