បង្កលក្ខណះងាយស្រួលដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគចូលក្នុងវិស័យកសិកម្ម

បង្កលក្ខណះងាយស្រួលដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគចូលក្នុងវិស័យកសិកម្ម - ảnh 1
បង្កលក្ខណះងាយស្រួលដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគចូលក្នុងវិស័យកសិកម្ម

          (VOV)_នាថ្ងៃទី២៨ មិថុនា វេទិការសន្ទនាពិសេស ដើម្បីជំរុញខ្លាំងសកម្ម​ភាព
វិនិយោគរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម ចូលក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជនបទ ត្រូវបាន​រៀបចំ
ឡើងនៅរដ្ឋធានីហាណូយ ដោយអធិបតីភាពរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម
 លោក Hoang Trung Hai និង​វត្តមានរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ​អគ្គក្រុមហ៊ុន ចំនួន៧៥
 និងសហគ្រាសក្នុងទូទាំងប្រទេស។ សន្និសីទលើកនេះដោយក្រសួងកសិកម្មនិង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រៀបចំឡើង ដោយមានការចូលររួម​របស់អគ្គនាយិកាជាតិ ធនា
គារពិភពលោកប្រចាំនៅវៀតណាម លោកស្រី Victoria Kwakwa រួមជាមួយថ្នាក់
ដឹកនាំគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ​គណៈកម្មាធិការ​ប្រជាជនខេត្ត ​ទីក្រុងនានា។

          នៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hoang Trung Hai បានអោយដឹងថា៖ ​រដ្ឋាភិបាល
នឹងប្រមូលផ្តុំវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សំរាប់កសិកម្ម និងផ្តល់អាទិភាពលើការ
​វិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ