បង្ហាញឈើពុម្ភអក្សរនិងឯកសាររជ្ជកាល Nguyen ស្តីពីអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះHoang SaនិងTruong Sa

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៣កក្កដា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ណ សារជាតិទី៤ (មានអាសយដ្ឋាននៅលេខ២ ទីក្រុង Da Lat) បានរួមសហការជាមួយនាយកដ្ឋានឯកសារនិងបណ្ណសារជាតិ (ក្រសួងមហាផ្ទៃ) បានរៀបចំពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍ស្តីអំពី “Hoang Sa- Truong Sa គឺ របស់ វៀតណាម -ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ”។ 
បង្ហាញឈើពុម្ភអក្សរនិងឯកសាររជ្ជកាល Nguyen ស្តីពីអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះHoang SaនិងTruong Sa - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃការតាំងបង្ហាញ

ការតាំងពិព័រណ៍នេះបាន ឧទ្ទេសនាមនូវឯកសារជាង១០០ច្បាប់ជាឈើពុម្ភអក្សរនិងឯកសាររដ្ឋបាលរជ្ជកាល Nguyen។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះបានជួយឲ្យប្រ ជាជន ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ដឹងលើវិស័យច្បាប់អំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំ កោះ Hoang Sa និង Truong Sa ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ