បង្ហាញមុខក្លិបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី

(VOVWORLD) -នាពេលថ្មីៗនេះ នៅទីក្រុង Brisbane (អូស្ត្រាលី) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបង្ហាញមុខក្លិបបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាម កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅរដ្ឋQueensland
បង្ហាញមុខក្លិបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី - ảnh 1 បង្ហាញមុខក្លិបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី

(VOV)_នាពេលថ្មីៗនេះ នៅទីក្រុង Brisbane (អូស្ត្រាលី) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបង្ហាញមុខក្លិបបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាម កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅរដ្ឋQueensland ។នេះជារូបសណ្ឋានដើមដំបូង ដោយមានគោលដៅប្រមូលផ្តុំ តភ្ជាប់ ពង្រីកកម្លាំងបញ្ញារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី ដោយមានគោលបំណងរួមវិភាគទានចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានៅ វៀតណាម។ ក្លិបនេះមានសមាជិកចំនួន៣០នាក់ សុទ្ធតែជាបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត អ្នកស្រាវជ្រាវ គ្រូបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាន សហគ្រាស អង្គការនិងស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចរដ្ឋ Queensland។

          នៅពិធីនេះ បណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រមូលផ្តុំពិភាក្សាអំពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្លិប របៀបតភ្ជាប់និងចូលរួមសកម្មភាពនានានៅវៀតណាមជួយឧបត្ថម្ភផ្ទេរប្តូរបច្ចេកវិទ្យាទៅវៀតណាម  និងស្វែងរកប្រភពទុនជំនួយសំរាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងវៀតណាមផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ