បង្ហាញមុខមណ្តាញចាប់ផ្តើមអាជីពនៅវៀតណាម

បង្ហាញមុខមណ្តាញចាប់ផ្តើមអាជីពនៅវៀតណាម - ảnh 1
តំណាងចូលរួមក្នុងពីធី (រូបថតៈ Nguyễn Hằng VOV)

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហ
 កម្មវៀតណាមបានរៀបចំពិធីបង្ហាញមុខបណ្តាញចាប់ផ្តើមអាជីពនៅវៀតណាម សំ
 ដៅចែករំលែកព័ត៌មានជួយឧបត្ថម្ភការចាប់ផ្តើមអាជីព។ ថ្លែងមតិក្នុងពិធី លោកស្រី
 Pham Thi Thu Hang អគ្គលេខាធិការសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម
បានឲ្យដឹងថា៖

    “បណ្តាញចាប់ផ្តើមអាជីពនៅវៀតណាមបានបង្កើតឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាន
តភ្ជាប់ជាមួយសកលលោកទាំងមូលនិងមានគោលគំនិតបន្ថែមជាច្រើន។ នៅពេល
បាន បង្កើតជារួចរាល់នោះ គណៈប្រតិបត្តិនៃបណ្តាញនេះនឹងកសាងឡើងកម្មវិធីធ្វើ
សកម្មភាព ហើយបុគ្គលម្នាក់ៗអាចនាំចេញគំនិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាព
 អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមអាជីពដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ