បង្ហាញមុខសៀវភៅស្តីពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកប្រធាហូជីមិញជាភាសា Hindi-ឥណ្ឌា។

            

បង្ហាញមុខសៀវភៅស្តីពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកប្រធាហូជីមិញជាភាសា  Hindi-ឥណ្ឌា។ - ảnh 1
         ​​ រូបថតដ៍ថ្លៃថ្លាស្តីពីលោកប្រធាហូជីមិញ។

Vovworld- សៀវភៅស្តីពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកប្រធាហូជីមិញជាភាសាHindi-
ឥណ្ឌាច​ងក្រងដោយលោកGeetesh Sharma ប្រធានគណះកម្មាធិការ
សាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនវៀតណាមនៃរដ្ឋBenganខាងលិចទើបនឹងបាន
បង្ហាញមុខជាមួយមិត្តអ្នកអានឥណ្ឌា។សៀភៅនេះរួមមានជំពូកទាំង៩។ក្នុងនោះឧទ្ទេសនាមអំពីជីវិតដ៍សាមញ្ញរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ​សតិអារម្មណ៍
ដ៍មហិមាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍  និងមនោសញ្ចេត​នា
របស់លោកប្រធានហូជីមិញចំពោះឥណ្ឌា។ល។ក្នុងសៀវភៅនេះដែរនៅមានរូបថត
ដ៍ថ្លៃថ្លាស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅទីក្រុងKolkata រដ្ឋ
Benganខាងលិច​នាឆ្នាំ១៩៤៦មុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស(បារាំង)៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ