បញ្ចាំងឈុតខ្សែភាពយន្តឯកសារសំខាន់ៗស្តីពី Sai Gon មុនថ្ងៃរំដោះទាំងស្រុង

បញ្ចាំងឈុតខ្សែភាពយន្តឯកសារសំខាន់ៗស្តីពី Sai Gon មុនថ្ងៃរំដោះទាំងស្រុង - ảnh 1

(VOVworld)- នាយកដ្ឋានបណ្ណសារជាតិវៀតណាមទើបនឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការ
 ខ្សែភាពយន្តឯកសារពិសេសចំនួនពីរ ផលិតដោយអ្នកផលិតភាពយន្តបរទេស
 នោះជា ខ្សែភាពយន្ត “វៀតណាម៖ ៣០ថ្ងៃនៅ Sai Gon ” និង “លោកប្រធានហូជី
 មិញលើទឹកដីរបស់អគ្គមគ្គុទេស Lenin ”។ ក្នុងនោះ ខ្សែភាពយន្ត “វៀតណាម៖
៣០ថ្ងៃ នៅ Sai Gon” ដោយអ្នកដឹកនាំរឿង  Jean-Pierre Mascardo ផលិតនាឆ្នាំ
១៩៧៥។ ច្បាប់ដើមនៃខ្សែភាពនេះកំពុងបានរក្សាទុកនៅវិទ្យាស្ថានភាពយន្តបា
រាំង។ សាច់ រឿងបានរៀបរាបអំពីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមនៅវៀតណាម
ទិដ្ឋភាពនៅ ក្រុង Sai Gon ប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍
បណ្តោះអាសន្ន ភាគខាងត្បូងវៀតណាម។ រីឯខ្សែភាពយន្ត “លោកប្រធានហូជី
 មិញលើទឹកដីរបស់ អគ្គមគ្គុទេស Lenin ”ជាខ្សែភាពយន្តសខ្មៅ ដែលកំពុងបាន
រក្សាទុកនៅវិទ្យាស្ថាន រក្សា ឯកសារ ភាពយន្តរុស្ស៊ីដោយរោងផលិតភាពយន្ត
ឯកសារមជ្ឈឹមរុស្ស៊ីផលិតនាឆ្នាំ ១៩៧៦។​តាមផែនការ ខ្សែភាពយន្តទាំងពីរនេះ
នឹងបានបញ្ចាំងនាខែមេសានិងខែ ឧសភាក្នុងឱកាសរំលឹកពិធីបុណ្យធំៗរបស់
ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ