បញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី៣៤គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-គុយបា

បញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី៣៤គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-គុយបា - ảnh 1
បញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី៣៤គណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម-គុយបា

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកា សម័យប្រជុំលើកទិ៣៤ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តរ​រដ្ឋាភិ
បាលវៀតណាម-គុយបានត្រូវបានបិទបញ្ចប់ នៅទីក្រុង La Habana ដោយមានការចុះ
ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន៣ សមដៅពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី 
ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស។ សម័យ​ប្រជុំលើកនេះបានរួមចំណែក
ពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរ ​រដ្ឋទាំងពីរ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង
ពីរ វៀតណាមនិងគុយបា។ 

        បញ្ចប់សម័យប្រជុំ ភាគីទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារមួយ ​ស្ដីអំពីការជំរុញ
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ