បញ្ញាវ័ន្តជនវៀតណាមនៅឯបរទេសរួមមតិលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វៀតណាម ក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល

បញ្ញាវ័ន្តជនវៀតណាមនៅឯបរទេសរួមមតិលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វៀតណាម ក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល - ảnh 1
វេទិការ៖ បញ្ញាវ័ន្ត ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស ជាមួយការអភិវដ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងធ្វើសមាហរណកម្ម របស់វៀតណាម

          (VOV)_​ នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើង​វេទិការ៖  បញ្ញាវ័ន្ត ជនវៀតណាមនៅឯបរទេស ជាមួយការអភិវដ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងធ្វើសមា
ហរណកម្ម របស់វៀតណាម ក្នុងដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ ដោយ​ប្រធានបទ៖
លើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វៀតណាម ក្នុងខឿន​សេដ្ឋកិច្ចសកល់។ 
នៅទីនេះ បណ្ដាអង្គសន្និសីទ បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហា​ដូចជា៖​រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿន
សេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ រូបសណ្ឋានកំណើនរបស់​វៀតណាម …លៗ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ
 លោក Vuong Dinh Hue ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម បានអោយដឹងថា៖

          “ យើងខ្ញុំបានស្នើអោយបណ្ដាវាក្មិន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រមូលផ្តុំវាយតំលៃ​ អំពី
លក្ខណះពិសេស នៃនិន្នការ ស្ថានភាពនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស នាបច្ចុប្បន្ន។ ប្រ
ការទាំងនេះជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រកួត​ប្រជែងរបស់វៀតណាម ឬបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរថ្មីនូវរូបសណ្ឋាន រចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ច …លៗ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ