បញ្ហា Brexit ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអំពាវនាវសាមគ្គីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី ៣ កក្កដា ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សំខាន់សំដៅកំណត់ផ្លូវច្បាស់លាស់ដើម្បីនាំប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានអំពាវនាវឲ្យគណបក្សអភិរក្សនិយមសាមគីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហានេះ។
បញ្ហា Brexit ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអំពាវនាវសាមគ្គីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា - ảnh 1 បញ្ហា Brexit ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអំពាវនាវសាមគ្គីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា

នាថ្ងៃទី ៣ កក្កដា ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សំខាន់សំដៅកំណត់ផ្លូវច្បាស់លាស់ដើម្បីនាំប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May បានអំពាវនាវឲ្យគណបក្សអភិរក្សនិយមសាមគីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហានេះ។ នាថ្ងៃដដែល រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោក Philip Hammond បានឲ្យដឹង ថា៖ រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឃើញថា៖ តម្រូវការចាំបាច់នាបច្ចុប្បន្នគឺកំណត់ដ៏លំអិត ថែមទៀតអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងគយដែលអង់គ្លេសចង់បង្កើតជាមួយ  EU ក្រោយ Brexit៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ