បញ្ហា Brexit៖ បាតុកររាប់ពាន់នាក់ស្នើឲ្យរៀបចំការធ្វើប្រជាមតិអំពីការព្រមព្រៀងចុងក្រោយ

(VOVWORLD) -យុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថា "People’s Vote " រួមមានក្រុមគាំទ្រ EU មួយចំនួន ដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍ សំដៅធានាថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកចំហ ដូច្នេះហើយប្រជាជនអាចសម្រេចចិត្តថាតើការព្រមព្រៀងចុងក្រោយនឹងធ្វើឲ្យអនាគតនៃប្រទេសស្រស់បំព្រង ឬអាក្រក់ទៅ។

នាថ្ងៃទី ២៣ មិថុនាបាតុកររាប់ពាន់ ដែលគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងឡុងដ៍ ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកចំហ អំពីលក្ខខ័ណ្ឌនាំអង់គ្លេសចាកចេញពី EU - Brexit ។ យុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថា "People’s Vote " រួមមានក្រុមគាំទ្រ EU មួយចំនួន ដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍ សំដៅធានាថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកចំហ ដូច្នេះហើយប្រជាជនអាចសម្រេចចិត្តថាតើការព្រមព្រៀងចុងក្រោយនឹងធ្វើឲ្យអនាគតនៃប្រទេសស្រស់បំព្រង ឬអាក្រក់ទៅ។

ការព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានវាយបម្លៃថា អាចជះឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអង់គេសជាច្រើនជំនាន់នាពេលអនាគតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ