បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ ជាឱកាសជំរុញប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម  លោក  Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា-ការតាំងពិព័រណ៌អន្តរជាតិ ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឆ្លាត ដោយប្រធានបទ៖ ការកំណត់និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម ឧស្សាហកម្មឆ្លាតក្នុងអនាគត។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានលើកច្បាស់ថា៖ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ 
បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ ជាឱកាសជំរុញប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ ជាឱកាសជំរុញប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា-ការតាំងពិព័រណ៌អន្តរជាតិ ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មឆ្លាត ដោយប្រធានបទ៖ ការកំណត់និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម ឧស្សាហកម្មឆ្លាតក្នុងអនាគត។ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានលើកច្បាស់ថា៖ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤,០ ជាឱកាសជំរុញប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានលើកច្បាស់ថា៖ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើន ចំពោះការកសាងយន្តការ គោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន  ផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន ។

          “ យើងត្រូវប្រមូលផ្តុំសម្រេចបែបបទ យន្តការ គោលនយោបាយច្បាប់សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឌីជី ថល  ឧស្សាហកម្មឆ្លាត។កសាងយុទ្ធសាស្ត្រមេស្ដីំអពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងមូលដ្ឋានឯកសារជាតិ។អនុវត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្លាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិកត្រូនិក ផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មសាធារណហអន់ឡាយ។ ទីពីរគឺកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមៗគ្នា ដែលក្នុងនោះមានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ