បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាតំបន់ប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Mosul


បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាតំបន់ប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Mosul  - ảnh 1
បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបានការត្រួតត្រាតំបន់ប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Mosul (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី​៨ មករា បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់ត្រួតត្រាបានតំបន់បែកខាង
កើតទន្លេ Tigris។ នេះគឺជាលើកដំបូងដែលកំលាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមបាន
ការត្រួតត្រាតំបន់ប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Mosul តាមរយៈនោះ​ បង្កើតឡើងការបោះ
ជំហានធំមួយគិតតាំងពីយុទ្ធនាការយោធាដណ្តើមមកវិញទីតាំងចុងក្រោយរបស់
អង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)។ តំបន់ប៉ែកខាងលិចទីក្រុង Mosul នៅស្ថិត
ក្រោមការទន្ទ្រានកាន់កាប់របស់ IS។ តបតវិញ IS បានដំណើរការការវាយប្រហារ
ដ៏បង្ហូឈាមតម្រង់ទៅលើទីក្រុង Baghdad នាថ្ងៃទី ៨ មករា ដែលធ្វើឲ្យ មនុស្ស
ចំនួន ១៨ នាក់ត្រូវស្លាប់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ