បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់រំដោះមហាវិទ្យាល័យ Mosul

បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់រំដោះមហាវិទ្យាល័យ Mosul  - ảnh 1
បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់រំដោះមហាវិទ្យាល័យ Mosul (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៤ មករា បណ្ដាកំលាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្តើមមកវិញការ
ត្រួតត្រាមហាវិទ្យាល័យ Mosul ពីបាតដៃរបស់អង្គការដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស
(IS)។ នេះគឺជាជ័យជំនះថ្មីបំផុតក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរំដោះទីក្រុង Mosul
ដែលជា ទីតាំងសំខាន់បំផុតរបស់ IS៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ