បណ្ដាមន្ទីពេទ្យនៅវៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទប់ទល់នឹងអាសន្នរោគ MERS

បណ្ដាមន្ទីពេទ្យនៅវៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទប់ទល់នឹងអាសន្នរោគ MERS - ảnh 1
បណ្ដាមន្ទីពេទ្យនៅវៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទប់ទល់នឹងអាសន្នរោគ MERS (VOV)

        Vovworld-ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានរៀបចំសេណារីអូចំនួន៣​
ដើម្បី​ប្រឆាំងអាសន្នរោគ MERS សំដៅទប់ទល់នឹងលទ្ធភាពអាសន្នរោគនេះឆ្លង​
ចូល​វៀតណាម។

        នៅក្រុងហាណូយ មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានបង្កើតខ្សែមន្ទីពេទ្យ
ចំនួន​៥រួមមានមន្ទីពេទ្យពហុព្យាបាល Dong Da មន្ទីពេទ្យ Saint Paul មន្ទីពេទ្យ Thanh
Nhan មន្ទីពេទ្យ Bac Thang Long និងមន្ទីពេទ្យ Ha Dong រៀបចំ​ផែនការ​ម្ចាស់​ការ​ក្នុង
ការដាក់ដាច់ដោយឡែកព្យាបាលសំរាប់អ្នកជំងឺក្នុងករណីជាក់ស្ដែង។ នាបច្ចុប្បន្ន
មន្ទីពេទ្យជំងឺត្រូពិកមជ្ឈឹមជាមន្ទីពេទ្យមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានចំនួន២ក្នុងទូទាំង
ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ ករណីរកឃើញ
​អ្នក​ជំងឺ​ដែលសង្ស័យឆ្លង MERS ដើមដំបូងនឹងបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ
ជំងឺ​ត្រូពិកមជ្ឈឹម។ នាយកមន្ទីពេទ្យជំងឺត្រូពិក Nguyen Van Kinh បានឲ្យដឹងថា៖

        “ក្នុងអំឡុង៤ម៉ោងយើងខ្ញុំនឹងមានលទ្ធផលភ្លាម ពីព្រោះនេះជាបន្ទប់ពិសោធន៍
ទំនើបបំផុត។ នាបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនចំនួន១២អាចពិនិត្យបាន។ មុនបង្អស់
យើងខ្ញុំនឹងលៃទុកបន្ទប់ដាក់ដាច់ដោយឡែកចំនួន២និងក្នុងករណីច្រើនជាងទៀតគឺ
បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាបន្ទប់ដាក់ដាច់ដោយឡែក។”

រីឯនៅទីក្រុងហូជីមិញនឹងមានកន្លែងចំនួន៣ទទួលដាក់ដាច់ដោយឡែកនិង
ព្យាបាលអ្នកជំងឺ MERS។ វេជ្ជបណ្ឌិត Le Manh Hung នាយករង​មន្ទីពេទ្យ​ជំងឺ​ត្រូពិក
​ទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖

        “កន្លែងសំខាន់ដើម្បីអនុវត្តដាក់ដាច់ដោយឡែកនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ​ MERS
គឺដេប៉ាទីម៉ង់ឆ្លង D ក្នុងនោះមានគ្រេចំនួន៥០។ នាបច្ចុប្បន្នបានដាក់កំហិតលើការ
ទទួល​អ្នក​ជំងឺចូលមកបន្ទប់នោះនិងត្រៀមជាស្រេចនូវបន្ទប់មួយចំនួនទំនេរ។
មន្ទីពេទ្យ​បាន​ត្រៀមរៀបចំសំលៀកបំពាក់ការពារចំនួន១០០០សំរាប់។ កម្មាភិបាល
​សុខាភិបាលរបស់មន្ទីពេទ្យក៏ធ្លាប់នឹងរបៀបបង្ការប្រឆាំងអាសន្នរោគគ្រោះថ្នាក់ទៅ
ហើយនិងមានចិត្តសាស្ត្ររឹងមាំ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ