បណ្ដាសកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០នៃទិវាប្រពៃណីនគរបាលប្រជាជនវៀតណាម

បណ្ដាសកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០នៃទិវាប្រពៃណីនគរបាលប្រជាជនវៀតណាម - ảnh 1
បណ្ដាសកម្មភាពរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០នៃទិវាប្រពៃណីនគរបាលប្រជាជនវៀតណាម

          (VOV)_នាថ្ងៃទី២៦ ឧសភា គណៈកម្មាធិការជាតិ រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើក
ទី៧០នៃទិវាប្រពៃណីនគរបាលប្រជាជនវៀតណាម (ថ្ងៃទី១៩ សីហា) លើកទី១០
នៃទិវាបុណ្យប្រជាជនទាំងមូលចូលរួមការពារសន្តិសុខជាតិ បានដំណើការកិច្ចប្រ
ជុំ បែងចែក​ ភារកិច្ចសំរាប់សមាជិកនានា និងអនុវត្តគំរោងការណ៍ ​រៀបចំសកម្ម
ភាព​ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវានេះ។ អង្គសន្និសីទបាន​អះអាងថា៖ តាមរយៈ
សកម្មភាពនេះ នឹងរួមចំណែកអប់រំ លើកទឹកចិត្តមោទន​ភាពអំពីប្រពៃណីបដិវត្តន៍
 ដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់បក្ស របស់ប្រទេសជាតិ និងរបស់​កងកម្លាំង​គរបាលប្រជាជនវៀត
ណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ