បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមទទួលរង្វាន់÷ពាណិជ្ជសញ្ញាល្បីឈ្មោះអាស៊ាន

បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមទទួលរង្វាន់÷ពាណិជ្ជសញ្ញាល្បីឈ្មោះអាស៊ាន - ảnh 1
ធនាគារពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម ( BIDV)(VOV)
 

(VOV)_អង្គភាពអាជិវកម្មឡាវនិងវៀតណាមរាប់រយអង្គភាព ត្រូវបានប្រគល់ជូន
រង្វាន់÷ “ ពាណិជ្ជសញ្ញាល្បីឈ្មោះអាស៊ាន” ​នាយប់ថ្ងៃទី ១៧ សីហា នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ
 (ឡាវ)។ បណ្ដាអង្គភាព​អាជីវកម្មវៀតណាមបានទទួលរង្វាន់លើកនេះសុទ្ធតែជាបណ្ដា
អង្គភាព​អាជីវកម្មធំៗ ដូចជា÷ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍​វៀត
ណាម ( BIDV) ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ​ឧស្សាហ ​ពាណិជ្ជក​ម្ម​កម្មវៀតណាម
 Viettinbank) …។ល។ នេះគឺជាបណ្ដាអង្គភាព​អាជីវកម្ម​ដែល កសាងបានពាណិជ្ជ
សញ្ញាទំនិញ​ ផលិតផល សេវាកម្មមានកិត្យនុភាព​ និងគុណភាព ត្រូវបានអ្នកប្រើ
ប្រាស់ជាច្រើនកុះករ ក្នុងប្រទេសពេញចិត្តនិងកំពុងដំណើការបើកទូលាយចេញទៅ
បរទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ