បណ្តាប្រទេសអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍តាមបណ្តាញសង្គម

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៦មិថុនានៅទីក្រុង​Da Nang ស្ថាប័នទេសចរណ៍នៃបណ្តា ប្រទេសអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបើកទូលាយ និងអ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញអន្តជាតិជា ច្រើនបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី Marketing ទេសចរណ៍តាមបណ្តាញសង្គម។ នោះជាឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្វែងរក និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទេសច
រណ៍។ នៅសិក្ខាសាលានេះ តំណាងនានាក៏បានផ្ទៀងស្តាប់បទអន្តរាគមន៍មួយ
ចំនួន អំពីយថាទស្សន៍ Maketing ទេសចរណ៍សម្រាប់បណ្តាអង្គភាព តូចនិងមធ្យម និងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជម្រុញ
ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបើកទូលាយជាដើម។ លោក
Mathew Zatto នាយកទីមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃបណ្តាញសង្គម Tripadvisor
បានឲ្យដឹងថា៖

        “វៀតណាមជាប្រទេសដណ្តើមបានរង្វាន់ទេសចរណ៍មានកិត្យានុភាព
របស់ទំព័រវែបទេសចរណ៍ Tripadvisor ។ ឧទាហរណ៍ ហាណូយបានទទួល រង្វាន់ជាទីមកដល់ទី២នៅតំបន់អាស៊ី​ ហើយក្រុង Da Nang ក៏ត្រូវបានវាយតម្លៃ ជាទីមកដល់ទាក់ទាញបំផុតផងដែរ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ