បិទបញ្ចប់កម្មវិធីទទួលស្គាល់ទំនិញវៀតណាម-មោទនភាពទំនិញវៀតណាម

បិទបញ្ចប់កម្មវិធីទទួលស្គាល់ទំនិញវៀតណាម-មោទនភាពទំនិញវៀតណាម - ảnh 1
បិទបញ្ចប់កម្មវិធីទទួលស្គាល់ទំនិញវៀតណាម-មោទនភាពទំនិញវៀតណាម

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៦វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានបិទបញ្ចប់កម្មវិធី​ទទួលស្គាល់ទំនិញវៀតណាម-មោទនភាពទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ ២០១៦។​តាមរយៈកម្មវិធីនេះ សារលិខិត៖ ជនវៀតណាមអាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម ត្រូវបានផ្ញើមកអ្នកប្រើប្រាស់
រាប់លាននាក់ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សព្វ​ផ្សាយនានា។ ថ្លែងមតិនៅពិធីបិទ អនុរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម លោក Hoang Quoc Vuong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

          “ បណ្ដាសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីនេះជាឱកាសដើម្បីសហគ្រាស​វៀតណាម 
ឧទ្ទេសនាមរូបភាពរបស់សហគ្រាស ផលិតផល សេវាកម្មរបស់ខ្លួន តាមនោះលើកកំ
ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង បើកទូលាយទីផ្សារ។ កម្មវិធីនេះ​ក៏បានបង្កើតឱកាសល្អ 
ដើម្បីសហគ្រាសស្វែងរកដៃគូ មិត្តទំនិញ លើកកំបស់​សមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងប្រសិទ្ធិ
ភាពផលិតកម្ម អាជីវកម្ម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ