បិទបញ្ចប់ទិវាចាប់អាជីពផ្លាស់ប្តូរថ្មីគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅវៀតណាម

បិទបញ្ចប់ទិវាចាប់អាជីពផ្លាស់ប្តូរថ្មីគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅវៀតណាម - ảnh 1
បិទបញ្ចប់ទិវាចាប់អាជីពផ្លាស់ប្តូរថ្មីគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅវៀតណាម

(VOV)_ ក្រោយរយៈពេល២ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅ ទិវាចាប់អាជីពផ្លាស់ប្តូរថ្មីគំនិតច្នៃ​ប្រឌិត
​នៅវៀតណាម ( Techfest 2016) មានវិនិយោគិន ១៧០រូប​ និងមនុស្ស​ជាងបីពាន់នាក់
ទៀតបានចូលរួម។ Techfest 2016 បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី​១១ដល់ថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០១៦ ដោយមានខ្លឹមសារសំខាន់ជាច្រើន ដូចជា៖​ជំនួបប្រាស្រ័យ វេទិកាស្ដីអំពីការ
កសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍បរិយាកាសចាប់អាជីព ​ផ្លាស់ប្តូរថ្មី គំនិតច្នៃប្រឌិត។ ទិវាបុណ្យនេះ
ក៏ជាឱកាសលើកសរសើរបណ្ដាកម្មវិធី ​គំរោងការណ៍អន្តរជាតិ មូលនិធិវិនិយោគមាន
សកម្មនៅវៀតណាម និងបណ្ដា​សហគ្រាសចាប់អាជីពដែលមានជំហានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំង
ក្លាគួរអោយកត់សម្គាល់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ