បន្តថ្ងៃប្រជុំទី៤នៃសន្និបាតលើកទី៨គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែតុលា សន្និបាតលើកទី៨នៃគណៈកម្មា
 ធិការមជ្ឈឹមបក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាមបន្តថ្ងៃប្រជុំទី៤។

  អង្គសន្និបាតបានពិភាក្សាអំពីបទបញ្ញាត្តិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវធ្វើជាគំរូ របស់កម្មាភិបាល បក្ខជន ដំបូងបង្អស់គឺសមាជិកការិយាល័យនយោយបាយ សមាជិកគណៈលេខា សមាជិកគណៈកម្ មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស។ អង្គសន្និបាតក៏ បានពិភាក្សាអំពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការនានាដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី១៣របស់បក្សផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ