បន្តរួមសហការស្វែងរកនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅកម្ពុជា

(VOVWORLD) -នៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តទៅ សម័យប្រជុំលើកទី 16 នៃគណៈកម្មាធិការជំនាញនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ដីអំពីការបន្តស្វែងរក 
បន្តរួមសហការស្វែងរកនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅកម្ពុជា - ảnh 1

បន្តរួមសហការស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅកម្ពុជា

នៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តទៅ សម័យប្រជុំលើកទី 16 នៃគណៈកម្មាធិការជំនាញនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្ដីអំពីការបន្តស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញការវៀតណាមដែលត្រូវបាន ពលី នៅក្នុងសង្គ្រាមកម្ពុជា។ នៅឯកិច្ចប្រជុំនោះភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមបន្តធ្វើការងារនេះរហូតទាល់តែមិនមានព័ត៌មានស្តីពីកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលី។ ភាគីទាំងពីរបន្តដឹកនាំតំបន់និងអង្គភាពបំពេញល្អការងារឃោសនា  ចលនាប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ ជាពិសេសអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់និងសំរបសំរួលប្រយុទ្ធ ផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីផ្នូររបស់យុទ្ធជនពលីដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះនិងផែនទីផ្នូរសម្រាប់ការងារស្រាវជ្រាវប្រមូលផ្តុំនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមនៅកម្ពុជា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ