បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៦គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋសភា

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៦គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋសភា - ảnh 1
រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Tien

(VOVworld) - ចាំបាច់ត្រូវក្រឡែកមើលឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាតំលៃ
អត្ថន័យខាងសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌របស់ស្រាបៀរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នៅពេលកសាង
ច្បាប់បង្ការប្រឆាំងផលវិបាកដោយស្រាបៀរ។នេះជាយោបល់របស់សមាជិកសភា
ជាច្រើនរូបក្រោយពីស្ដាប់របាយការណ៍កម្មវិធីកសាងច្បាប់ស្ដីអំពីសុខាភិបាលឆ្នាំ
២០១៨របស់ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅសម័យប្រជុំលើកទី៦គណៈកម្មការ
ទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមរបស់រដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី២៨ មេសា។ទទួលស្គាល់យោបល់
របស់បណ្ដាសមាជិកសភា រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលលោកស្រី Nguyen Thi Kim Tien
ចាត់ទុកថា តាំងពីយូរណាស់មកហើយ អង្គការសុខភាព ពិភពលោកបានព្រមាន
អំពីផលវិបាកដោយស្រាបៀរចំពោះសុខភាពរបស់ មនុស្ស ដោយហេតុនេះត្រូវ
មានច្បាប់សំដៅគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ស្រាបៀរហួស ពីកំរិត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ