បនសុក្រិតយន្តការនិងគោលនយោបាយសំរាប់មុខរបរសង្គមកិច្ច

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមអប់រំអាជីព និង មុខរបរ     សង្គមកិច្ច។
បនសុក្រិតយន្តការនិងគោលនយោបាយសំរាប់មុខរបរសង្គមកិច្ច - ảnh 1បន្តបំពេញយន្តការនិងគោលនយោបាយសំរាប់មុខរបរសង្គមកិច្ច (រូបថត៖ vnanet.vn)

លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានអះអាងថា សមាគមដើរតួនាទី ដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រមូលកម្លាំងពីសង្គម ដើម្បីរួមចំណែកអនុវត្តគោលការណ៍ របស់បក្ស រដ្ឋ និង អនុវត្តតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយ ក្នុងវិស័យពលកម្ម យុទ្ធជនពិកានិងសង្គម។

លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh មានគោលបំណងឲ្យសមាគមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព នូវតម្រូវការក្នុងសង្គម ដើម្បី បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសំរាប់ប្រជាជនដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលនឹង មានការងារធ្វើ ប្រកបដោយស្ថិរភាព មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ លើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីពង្រីក កាលានុវត្តភាពនៃការទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អំពីការបណ្តុះបណ្តាលមុខរបរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ