បំប៉ន់ជំនាញសំរាប់កម្មាភិបាលបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ

បំប៉ន់ជំនាញសំរាប់កម្មាភិបាលបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ - ảnh 1
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đảng nhân dân CM Lào(congly.com.vn )

(VOV)_អនុវត្តផែនការសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាលា​សភា​បណ្ឌិត​នយោបាយ-រដ្ឋបាលឡាវ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ សិហា សាលាសភាបណ្ឌិត​នយោបាយ-រដ្ឋបាលជាតិ ហូជីមិញ បានបើកថ្នាក់បំប៉ុនជំនាញការងារចាត់តាំង​សមរាប់កម្មាភិបាលបក្សប្រជាជន
បដិវត្តន៍ឡាវ។ តាមរយះវគ្គសិក្សានេះ​បណ្ដាសិក្ខាកាមនឹងបានបំពាក់​បណ្ដាបញ្ហាជាមូល ដ្ឋានបំផុតរបស់ទ្រឹស្ដី Mac Lenin សតិអារម្មណ៍លោកប្រធានហូជីមិញ  ទស្សនះ គោល
មាគា៍ របស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម…។ល។បណ្ដាសិក្ខាកាមឡាវត្រូវបានបំពេញ
បន្ថែមចំណេះ ដឹងថ្មីអំពីទ្រឹស្ដី និងជំនាញការងារត្រួតពិនិត្យបក្ស ដើម្បីរួមចំណែកលើក កំពស់ការយល់ដឹង​និងសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែង…ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ