បំផុសកម្មវិធី៖ Truong Sa បៃតង់

បំផុសកម្មវិធី៖ Truong Sa បៃតង់ - ảnh 1
បំផុសកម្មវិធី៖ Truong Sa បៃតង់

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី១០ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រត្តិទៅពិធី​បំ
ផុសកម្មវិធី៖ Truong Sa បៃតង់ ដំណាក់កាល ២០១៦-២០១៨។ កម្មវិធី​នេះនឹង​
ពង្រីកកម្លាំងពលំក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយ ចលនាយុវវ័យ ក្នុងទូទាងប្រទេសចូល
រួមបុព្វហេតុការពារអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រ និងបង្កើនចំណងសាមគ្គីរវាង​
សមាជិកសម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនក្នុងទូទាំងប្រទេសជាមួយប្រជាជន កម្មាភិបាល
 ​យុទ្ធជននៅស្រុកកោះ Truong Sa ​។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កម្មវិធី៖ Truong Sa បៃតង់ ក៏
អំពាវនាវចលនាយុវវ័យក្នុងទូទាំងប្រទេស បណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកស្រាវជ្រាវ 
សិល្បករ សិល្បការិនី អង្គការសង្គមនានា ចូលរួមការស្រាវជ្រាវ អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា
 ជួយឧបត្ថម្ភកម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជននៅស្រុកកោះ Truong Sa និងស្ថានីយ៍ DK1​៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ