បំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្ការប្រឆាំងអំពើហិង្សា

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហូជីមិញបានប្រារព្ធឡើងពិធីបំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទ និងបង្ការប្រឆាំងអំពើហឹង្សា ឆ្នាំ២០១៧។ 
បំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្ការប្រឆាំងអំពើហិង្សា - ảnh 1បំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្ការប្រឆាំងអំពើហិង្សា 

នាយប់ថ្ងៃទី៤វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហូជីមិញបានប្រារព្ធឡើងពិធីបំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទ  និងបង្ការប្រឆាំងអំពើហឹង្សា ឆ្នាំ២០១៧។ ក្នុងខែនេះសកម្មភាពជាង១០០នឹងបានរៀបចំឡើង។ លោកស្រី Nguyen Thi Ngoc Bich ប្រធានសហព័ន្ធនារីទីក្រុងហូជីមិញ បានអោយដឹងថា៖

“ ខ្ញុំគិតថា នារីអាស៊ី ត្រូវការការចែករំលែកជាច្រើនពីភាគីបុរស ជាពិសេសគឺបញ្ហាខាងស្មារតី។ ដូច្នេះ សហព័ន្ធនារីវៀតណាមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានអនុវត្ត បង្កើតកម្មវិធីជាក់ស្ដែងនានាសំរាប់នារីនិងកុមារ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ