បំផុសចលនាពានរង្វាន់សារព័ត៌មានស្តីពី “សារព័ត៌មានជាមួយនឹងការងារតស៊ូប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការខ្ជះខ្ជាយ”

បំផុសចលនាពានរង្វាន់សារព័ត៌មានស្តីពី “សារព័ត៌មានជាមួយនឹងការងារតស៊ូប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការខ្ជះខ្ជាយ” - ảnh 1
អនុប្រធានគណៈកម្មាថិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលោក Le Ba Trinh ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ

(VOVwold)-នារសៀលថ្ងៃទី៤មករា នៅក្នុងសន្និសីទគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្ស
 មាតុភូមិវៀតណាមលើកទី៦ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិង
 សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមបានរួមសហការរៀបចំពិធីបំផុស ពានរង្វាន់សារព័ត៌
 មានទូទាំងប្រទេស ស្តីពី “សារព័ត៌មានជាមួយនឹងការងារតស៊ូប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 ខ្ជះខ្ជាយ” ។ វណ្ណៈកម្មចូលរួមក្នុងពានរង្វាន់នេះជាវណ្ណៈកម្មសារព័ត៌មានមាន
លក្ខណៈរកឃើញ តស៊ូនិងរាំងស្កាត់ រុញថយក្រោយការប្រែប្រួលអវិជ្ជមានក្នុងក្រុម
 កម្មាភិបាល បក្ខជន ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយ លើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មាភិបាល បក្ខជននិង
ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់សកម្មកសាងរដ្ឋអំណាចស្អាតស្អំ រឹងមាំ និងអនុវត្តល្អកិច្ចការ
តស៊ូប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយផងដែរ។ ប្រភេទសារព័ត៌មានចូលរួមក្នុងពាន
រង្វាន់នេះគឺ៖ កាសែតបោះពុម្ភផ្សាយ កាសែតអេឡិចត្រូនិក ការសែតរូបថត ការសែត
ផ្សាយសម្លេងនិងទូរទស្សន៍។

        វណ្ណកម្មចូលរួមពានរង្វាន់គឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី១មករា
ឆ្នាំ២០១៧រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ