បំផុសពានរង្វាន់ Sao Khue ២០១៧លើវិស័ហបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

បំផុសពានរង្វាន់ Sao Khue ២០១៧លើវិស័ហបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន - ảnh 1

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៦ខែមករានៅទីក្រុងហាណូយ សម្ព័ន្ធសមាគម Software និង
 សេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវៀតណាម (VINASA)​បានបំផុសកម្មវិធីពានរង្វាន់ Sao Khue  ឆ្នាំ២០១៧ដោយការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ។​នេះជាពាន
 រង្វាន់សម្រាប់ផលិតផលសេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងប្រទេសនិង
 អាចមានលទ្ធភាព ទៅដល់ទីផ្សារពិភពលោក។ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរថ្មីពានរង្វាន់
 Sao Khue ដោយឥតឈប់ឈរនេះ  VINASA  សង្ឃឹមថា ពានរង្វាន់នេះនឹងរួម ចំណែក
បើកច្រកទ្វារនាំផលិតផល សេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់វៀតណាមទៅ កាន់ពិភព
លោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ