បំផុសយុទ្ធនាការទេសចរណ៍ថ្មីជំរុញ”អាស៊ាន-ទីមកដល់មួយ”

បំផុសយុទ្ធនាការទេសចរណ៍ថ្មីជំរុញ”អាស៊ាន-ទីមកដល់មួយ”   - ảnh 1
បំផុសយុទ្ធនាការទេសចរណ៍ថ្មីជំរុញ”អាស៊ាន-ទីមកដល់មួយ” វៀតណាមខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែង

          (VOV)_ថ្លែងមតិបើកវេទិកាទេសចរណ៍ អាស៊ាន២០១៧ នាយប់ថ្ងៃទី១៨​មករា 
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ លោក ​ Lee Hsien Loongរួមជាមយយអគ្គ​លេខា​ធិ​​ការ​អាស៊ាន លោក Le Luong Minh រួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទេសចរណ៍ ​របស់ប្រទេស
សមាជិកនានា បានបំផុសយុទ្ធនាការថ្មី រួមមាន៥០ ផលិតផល​ទេសចរណ៍ សំដៅជំរុញគោលដៅ៖”អាស៊ាន-ទីមកដល់​មួយ”។គោលដៅដែល​បាន​បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដាក់
ចេញ សំរាប់ឆ្នាំ ២ឥ០១៧​គឺគូសសញ្ញាសំខាន់​អំពីគម្រង់៥០ឆ្នាំបង្កើតអាស៊ាន និង
ទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំនួន១២១លាននាក់ កើន១០%បើប្រៀបនឹងឆ្នាំទៅមិញ។ ប្រាក់
ចំណូលពីសកម្មភាពទេសចរណ៍ទទួលបាន៨៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ដើម្បីអនុវត្ត
បានគោលដៅនេះ នៅវេទិកា​ទេសចរណ៍អាស៊ាន អង្គសន្និសីទបានរួមគ្នាពិភាក្សាអំពី
កម្មវីធីសហប្រតិបត្តិការ និងនាំចេញគំនិតថ្មី ជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលក្នុង
នោះប្រមូលផ្តុំទៅ​លើការតភ្ជាប់អាកាសចរណ៍ អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍នាវាចរណ៍ និង
បណ្ដុះបណ្ដា​លប្រភពធនធានមនុស្ស។

          នៅខាងក្រៅវេទិកានេះ អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀត​ណាម 
លោក Ha Van Sieu បានអោយដឹងថា៖ ចូលរួមវេទិកាលើកនេះ​ គណៈប្រតិភូវៀតណាម
នឹងរួមជាមួយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗ ពិភាក្សាអំពី​ដំណោះស្រាយ ជំរុញទេសចរណ៍
ក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញ ដោយ​ផ្អែកទៅលើសក្ដានុភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗ 
និងការបើកទូលាយរបងគតិយុត្តិ​របស់សហគមន៍អាស៊ាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ