បំផុសយុទ្ធនាការម៉ោងផែនដី ២០១៨ ដោយប្រធានបទ «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរស់បៃតងថែមទៀត»

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ មិនា យុទ្ធនាការម៉ោងផែនដី ២០១៨ ដោយប្រធាន បទ «Go More Green - ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរស់បៃតងថែមទៀត» បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ហាណូយ។ 
បំផុសយុទ្ធនាការម៉ោងផែនដី ២០១៨ ដោយប្រធានបទ «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរស់បៃតងថែមទៀត» - ảnh 1 បំផុសយុទ្ធនាការម៉ោងផែនដី ២០១៨ ដោយប្រធានបទ «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរស់បៃតងថែមទៀត»

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ មិនា យុទ្ធនាការម៉ោងផែនដី ២០១៨ ដោយប្រធាន បទ «Go More Green - ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរស់បៃតងថែមទៀត» បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ហាណូយ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ កម្មភិបាលក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម លោក Trinh Quoc Vu បានវាយតំលៃថា៖ តាមរយៈសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ ប្រជាពលរដ្ឋបានមានចំណេះដឹងថែមទៀតអំពីកិច្ចការពារបរិស្ថាននឹងការប្រើ

ប្រាស់ថាមពលដោយសន្សំសំចៃនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

        «វាយតំលៃប្រសិទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយនៃម៉ោងផែនដីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ យើងខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ការជឿនលឿនយ៉ាងវិជ្ជមានរបស់បណ្ដាសហគ្រាស បុគ្គលអង្គការនិងស្ថាប័ន។ ចំណេះដឹងរបស់ស្ថាប័នសហគ្រាសនិងប្រជាជនឥឡូវនេះក៏ខ្ពស់ជាងមុនច្រើន។ តាមរយៈនោះ សឲ្យឃើញថា ប្រជាជនម្នាក់ៗសុទ្ធតែឆ្ពោះទៅសង្គមអភិវឌ្ឍន៍បៃតងនិងនិរន្តរភាព៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ