បំពេញបន្ថែមប្រទេសចំនួន ៦ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានសាកល្បងផ្ដល់ ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា រដ្ឋភិបាលវៀតណាមបានចេញផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត 124/NG-CP បំពេញបន្ថែមនូវបញ្ជីរាយនាមប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបានសាកល្បងផ្តល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក រួមមានប្រទេស៖ អូស្រ្តាលី អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម កាណាដា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ និង នូវែលសេឡង់។
បំពេញបន្ថែមប្រទេសចំនួន ៦ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានសាកល្បងផ្ដល់ ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក - ảnh 1បំពេញបន្ថែមប្រទេសចំនួន ៦ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ
ត្រូវបានសាកល្បងផ្ដល់ ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក 

នាថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា រដ្ឋភិបាលវៀតណាមបានចេញផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត 124/NG-CP បំពេញបន្ថែមនូវបញ្ជីរាយនាមប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបានសាកល្បងផ្តល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក រួមមានប្រទេស៖ អូស្រ្តាលី អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម កាណាដា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ និង នូវែលសេឡង់។ មុននោះ តាមអនុក្រិត្យលេខ 07/2017/ND-CP បានកំណត់ថា មានប្រទេសចំនួន ៤០ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានសាលល្បងផ្ដល់ ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក។តាម សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនេះ ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ ចាប់តាំងពីពេលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីសំណើរផ្ដល់ ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក និងថ្លៃផ្ដល់ ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិកនោះ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង អន្តោប្រវេសន៍ នឹងដោះស្រាយ និងជូនដំណឹងទៅអ្នកធ្វើសំណើរនេះ តាមរយៈគេហទំព័រផ្ដល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រនិក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ