ប្រកាសសហគ្រាសចំនួន៨៨ទទួលបានពានរង្វាន់ពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិឆ្នាំ២០១៦

(VOVworld)-នៅក្នុងពិធីប្រកាសចំនួនសហគ្រាសទទួលពានរង្វាន់ពាណិជ្ជសញ្ញា
ជាតិ (Vietnam Value)ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនារសៀលថ្ងៃទី២៣វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហា
 ណូយនោះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម លោក Do Thang
Hai បានឲ្យដឹងថា សហគ្រាសចំនួន៨៨បានទទួលពានរង្វានលើកនេះនឹងត្រូវបាន
ចូលរួម ទទួលពានរង្វាន់ពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិឆ្នាំ២០១៦នាយប់ថ្ងៃទី៣០វិច្ឆិកានៅវិមាន
វប្បធម៌ មិត្តភាពវៀតណាម-សូវៀត។​សហគ្រាសទាំងអស់ទទួលបានពាណិជ្ជសញ្ញា
ជាតិភាគ ច្រើនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម។​ហើយក៏ក្នុងចំ
ណោមសហ គ្រាសទាំង៨៨នេះ មានទៅដល់២៣សហគ្រាសដែលទទួលបានការ
លើកដំកើងជាបន្ត បន្ទាប់ពីចំនួន៥លើក ដូចជា ក្រុមហ៊ុន Viet Tien; Sabeco;
Vietcombank និង Biti’s ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ