ប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរ “រាល់គំរូសាមញ្ញតែថ្លៃថ្លា” លើកទី៦

ប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរ “រាល់គំរូសាមញ្ញតែថ្លៃថ្លា” លើកទី៦ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡង (រូបថត៖Anh Tuan/TTXVN)

(VOVworld) - ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរក្រោមប្រធានបទ “រាល់គំរូសា
មញ្ញតែថ្លៃថ្លា” បានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី៩ មិថុនា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ភាគខាង
ត្បូងវៀតណាម។រង្វាន់លេខទី១ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យវណ្ណកម្ម “អតីតយុទ្ធជន ២នាក់
រើផ្ទះ បរិច្ឆាកដីកសាងជនបទថ្មី” របស់អ្នកនិពន្ធ Nguyen Thi Huong នៃកាសែតកង
ទ័ពប្រជាជន។
ក្រោយពី៦ឆ្នាំត្រូវបានរៀបចំឡើង ការប្រឡងនេះបានឧទ្ទេសនាមមនុស្សគំរូល្អ
ការងារល្អរាប់ពាន់នាក់នៅគ្រប់ទិសទីលើទូទាំងប្រទេស លើគ្រប់វិស័យនៃជីវភាព
រស់នៅសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ