បារាំងផ្តល់ទឹកប្រាក់ជំនួយចំនួន៧០០លានអឺរ៉ូឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ

(VOVWORLD) - ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានសន្យា នឹងផ្តល់ទឹកប្រាក់ជំនួយបន្ថែមរាប់រយលានអឺរ៉ូសំដៅអនុវត្តបណ្ដាគំរោងការណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នានា។ 
បារាំងផ្តល់ទឹកប្រាក់ជំនួយចំនួន៧០០លានអឺរ៉ូឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ - ảnh 1 បារាំងផ្តល់ទឹកប្រាក់ជំនួយចំនួន៧០០លានអឺរ៉ូឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ

(VOVworld) – ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានសន្យា នឹងផ្តល់ទឹកប្រាក់ជំនួយបន្ថែមរាប់រយលានអឺរ៉ូសំដៅអនុវត្តបណ្ដាគំរោងការណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បាននាចេញសេចក្តីប្រកាសនេះនៅសន្និសីទសម្ព័ន្ធភាពថាមពលព្រះអាទិត្សអន្តរជាតិ (ISA) នាថ្ងៃទី ១១ មិនា នៅរដ្ឋធានី Dehli របស់ឥណ្ឌា។ ប្រធានាធិបតី  Emmanuel Macron បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ បារាំងនឹងផ្តល់បន្ថែមប្រាក់ចំនួន ៧០០ លានអឺរ៉ូទៀតតាមរយៈកញ្ចប់ខ្ចីនិងកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយសំដៅអភិវឌ្ឍន៍គំរោងការណ៍ថាមពលព្រះអាទិត្យនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពីឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំ ២០២២៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ