បារាំង៖អតីតទាហានជាច្រើននាក់ចូលរួមអង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស

​​​​​​​​​​​​​                          

បារាំង៖អតីតទាហានជាច្រើននាក់ចូលរួមអង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស - ảnh 1
រូបថត អិនធឺណែត

Vovworld- ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទកាសែតនារសឪលថ្ងៃទី២១ម​ករារដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ
បារាំងលោកJean Yves Drian បានទទួលស្គាល់ថា៖អតីតទាហានជាច្រើននាកនៃ
ប្រទេសនេះបានចូលរួម អង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស(IS)។មុខសញ្ញាទាំងនេះបាន
អនុវត្តចំណេះដឹងយោធាដែលទទួលយកខណះដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងកងទ័ព
ក្នុងការហ្វឺកហាត់ជនបារាំងមានទស្សនះជ្រុលនិយម។មុខសញ្ញាទាំងនេះភាគច្រើន
ជាយុវជនមាន​អាយុ២០ឆ្នាំឡើងទៅ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ