​បារាំងអះអាងថា៖នឹងដក់ទ័ពចេញអស់ពីអាហ្គហ្វានីស្ថាន

​បារាំងអះអាងថា៖នឹងដក់ទ័ពចេញអស់ពីអាហ្គហ្វានីស្ថាន - ảnh 1
ប្រធានាធិបតី​បារាំង​ Francois Hollande (http://www.xaluan.com)

ក្នុងបទថ្លែងមតិ ប្រតិកម្ម​  បន្ទាប់ពី ការវាយ្រហារនៅ ខេត្តKapisa របស់ អាហ្គហ្វា
នីស្ថានដែលធ្វើអោយទាហានបារាំងចំនួន 4 នាក់ត្រូវស្លាប់ ​ប្រធានាធិបតី​បារាំង​ Fran
cois Hollande បានអះអាងជាថ្មីម្ដង់ទៀត ​អំពី​ផែនការដក់់់់់់់់់់់់់់កងទ័ព ចេញពី​ប្រទេសនៅ​ខាងត្បូង ទ្វីបអាស៊ីនេះ ចាប់ពីខែកក្ដា និងសម្រេចនាចុងឆ្នាំ 2012។ ការដក់ទ័ព​ចេញ​ពីអាហ្គហ្វានីស្ថានជាការសន្យា​សំខាន់មួយ របស់លោក   Francois Hollande ក្នុងយុទ្ធ
នាការរកសម្លេង​ឆ្នោត និង នាបច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងខំប្រឹងប្រែងអនុវត្ត ។ ការវាយប្រ
ហារ​សំដៅទៅលើ ទាហានបារាំងនៅអាហ្គហ្វានីស្ថាន នាថ្ងៃទី ០៩ ខែ​មិថុនា​ ធ្វើអោយ​ទាហានចំនួន 4 នាក់ត្រូវស្លាប់ និង 5អ្នកផ្សេងៗទៀត ត្រូវ​រងរបួស​ បានធ្វើអោយ​ប្រធា​នាធិបតីបារាំង កាន់តែត្រូវជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការអនុវត្ត​​កិច្ចសន្យានេះ។ ស្ដីអំពីបញ្ហា
នេះ លោក Francois Hollande បានអោយដឹង​ថា​៖ ​

          “ខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ ការពលីជីវិត និងទឹកចិត្តអង់អាចក្លាហានរបស់បណ្ដា​ទាហា
ដែល​បានពលីជីវិត។ ពិធីជាតិ​​មហោឡារឹក​មួយនឹងត្រូវបាន​រៀបចំ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណ
ក្ខន្ធគេ។ ពី ឥឡូវនេះ ដល់ពេល ដក់អស់កងទ័ព អោយត្រឡប់មកប្រទេសវិញ យើងត្រូវ​ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីទាហានអាចបំពេញ​បានភារកិច្ច តែដម្បីការពារសវត្ថិភាព ​និងអាយុ​ជីវិតរបស់គេ ខ្ញុំកំពុងអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ ខ្ញុំនឹងធានាការអនុវត្តនេះ៕” 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ